Warunki korzystania

Obecne Warunki użytkowania określają warunki prawnie wiążące pomiędzy Tobą ( „Użytkownikiem”) oraz na stronach internetowych, usług i aplikacji FabPDF.

Korzystanie z naszego serwisu

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony będą uważane za akceptację naszych warunków, czy nie jesteś zarejestrowany na nasze usługi. . W przypadku braku porozumienia z całości lub części niniejszych Warunków użytkowania, powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu Największa Poprzez akceptację aktualnych Warunków użytkowania, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad serwisowych:


● Aby przeczytać i zrozumieć, co jest wyjaśnione tutaj. Największa ● mieć Zakłada wszystkich zobowiązań, które są podane tutaj. Największa ● Aby korzystać z usługi wyłącznie dla celów jest dozwolone przez prawo i które nie naruszają prawach przez stronę trzecią. Największa ● Aby nie korzystać z tej strony do jakichkolwiek nielegalnych działań. Nie wolno łamać wszelkie terminy i warunki nie do generowania zawartości poświęcony tworzeniu SPAM lub które mogłyby dostarczyć instrukcje dotyczące sposobu prowadzenia nielegalnej działalności. Największa ● Aby nie gromadzić, uchwyt lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników lub trzeciej strony nie przestrzega obowiązujących przepisach dotyczących ochrony informacji.

Konta

Rachunki FabPDF dać użytkownikowi dostęp do usług i funkcji, które możemy ustanowić i utrzymywać od czasu do czasu i według własnego uznania. Możemy utrzymywać różne rodzaje kont dla różnych typów użytkowników. Różne typy kont pozwala użytkownikowi pracować w różnych wielkości pliku i numer pliku ograniczeń. Typy użytkowników Nasza usługa są następujące:


Nie zarejestrowany Największa Zarejestrował


FabPDF posiada prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania zapewniając któregokolwiek z jej usług, gdy uzna to za stosowne i dałoby tylko uprzedniego powiadomienia Użytkowników Premium.

treści użytkownika

FabPDF nie analizuje zawartość plików podczas ich przetwarzania. Podobnie, gdy przetwarzane tylko użytkownicy będą mieli dostęp do edytowanych plików i własnego łącza pobierania. Oryginalne i przetworzone pliki zostaną automatycznie usunięte z naszych serwerów po określonym czasie 2 godzin. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z własnych plików.

FabPDF jest ograniczona, aby zapewnić użytkownikom dostęp do swoich przetwarzanych plików. Pliki te zostaną zapisane tylko na naszych serwerach w czasie, że link do pobrania jest dostępna.

Bez gwarancji

Korzystanie z serwisu jest na własne ryzyko. W stopniu maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo, usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji. FabPDF nie gwarantuje, że usługi spełnią wymagania; że usługa będzie dostępna w danym momencie lub miejscu, nieprzerwane lub bezpiecznego; że wszelkie wady lub błędy zostaną poprawione; lub że usługa jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Wszelkie treści pobranych lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z usługi jest pobierany na własne ryzyko i będzie wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego lub urządzenia lub utraty danych mobilnych, które wynika z takiego pobrania lub korzystania z usług. Największa FabPDF nie gwarantuje, wspiera, gwarancji lub przejąć odpowiedzialność za każdego produktu lub usługi reklamowane lub oferowane przez osobę trzecią za pośrednictwem serwisu FabPDF lub hiperłącze strony internetowej lub usługi, a FabPDF nie będzie stroną monitorować każdą transakcję pomiędzy ty i dostawców zewnętrznych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w żadnym wypadku FabPDF lub jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym bez ograniczeń uszkodzenia do użytku, danych lub innych strat niematerialnych, wynikające z lub odnoszące się do naruszenia niniejszej umowy. W żadnym wypadku nie będzie FabPDF ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub szkody wynikające z włamania, włamania lub innego nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z usług lub konta lub zawarte w nim informacje.

Licencja ograniczonego użytkowania

FabPDF jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw do aplikacji internetowej, która pozwala na funkcje oferowane w trybie online, aw szczególności prawo do całkowitego lub częściowego zwielokrotniania, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, adaptacja, układ, lub jakakolwiek inna transformacja programu i reprodukcji wyników tych aktów; dystrybucja w żadnej z form dopuszczonych przez prawo; prawo do publikowania na wszystkich rodzajach nośników: analogowy i cyfrowy, online i offline; oraz prawo do użytkowania programu. licencja programu obsługi dla użytkowników nie odnosi się do praw własności intelektualnej do serwisu, użytkownicy pozostają wyłącznie upoważniony do korzystania z oprogramowania serwisu. W szczególności, nie jest uprawniony do: sporządzania kopii programu, tłumaczyć jego kod źródłowy, przekształcić go lub rozpowszechniać go bez dokładnej autoryzacji FabPDF. Naruszenie tych obowiązków dla użytkowników może prowadzić do, według uznania FabPDF, odnośne roszczenia ustalone przez odpowiednie przepisy prawa autorskiego, zawieszenie pracy lub rozwiązania umowy.

prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Zawartość tej strony w tym treść, marek, logo, rysunków, tekstów, zdjęć, baz danych, kodów, a także wszelkie inne materiały należą do FabPDF lub stron trzecich, które upoważnione ich wykorzystania. W sposób ogólny, ich wykorzystanie w celach handlowych, ich komunikacji publicznej lub dystrybucji, lub jakiejkolwiek innej formy wyzysku za pomocą jakiegokolwiek procesu, takich jak przekształcenia lub zmiany, wszystkie szczątki zabronione. Wyraźnie uchylania się od odpowiedzialności za szkody wynikające z używania lub nadużywania naszych usług.

Zakończenie

FabPDF będą zdolne jednostronnie, w dowolnym momencie, rozwiązanie aktualnej umowy w następujących przypadkach. a) W przypadku, gdy Użytkownik nie narusza jakichkolwiek zobowiązań i gwarancji określonych w niniejszej Umowie. b) W przypadku praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich zostały naruszone. c) Jeżeli Użytkownik nie dokona terminowego wnoszenia opłat za oprogramowanie lub Usług. d) W przypadku jesteśmy zobowiązani do tego prawo (na przykład, jeśli dostarczanie oprogramowania do obszaru określonego staje się niezgodne z prawem) e) Jeżeli zdecydujemy się zaprzestać Usług lub Oprogramowania, w całości lub w części (takich jak, jeśli staje się niepraktyczne nam świadczyć usługi lub nasza strona zostanie ocenzurowana w regionie).


Rozdzielczość Umowy nie będzie miało wpływu na zdolność FabPDF do żądania odpowiednich szkód i strat. Użytkownicy będą kwalifikacje, aby anulować swoje konto w dowolnym momencie, z ich strony konta lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Internecie.

Zastrzeżenia patentowe

W przypadku roszczeń i skarg wynikających z aktualnej umowy lub do żądania informacji o Serwisie, Użytkownik będzie mógł skontaktować FabPDF poprzez formularz on-line.