Gebruiksvoorwaarden

De huidige gebruiksvoorwaarden bepalen de wettelijk bindende voorwaarden tussen Yourself (de "Gebruiker") en de websites, diensten en toepassingen van FabPDF.

Het gebruik van onze dienstverlening

U krijgt toegang tot en gebruik van deze website zal worden beschouwd als uw aanvaarding van onze algemene voorwaarden of u bent ingeschreven op onze diensten. . In het geval van onenigheid met de gehele of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Dienst
Door middel van de aanvaarding van de huidige gebruiksvoorwaarden, de Gebruiker ermee akkoord om te voldoen aan de volgende regels service:


● te hebben gelezen en begrepen wat wordt hier uitgelegd.
● te hebben alle verplichtingen die hier worden vermeld verondersteld.
● Om de dienst uitsluitend voor doeleinden toegestaan ​​door de wet en die de rechten van een niet in strijd te gebruiken derden.
● Om deze website niet gebruiken voor onwettige activiteiten. Het is verboden om het even welke termijn en voorwaarde om de inhoud niet te genereren gewijd aan het creëren van SPAM of zouden kunnen instructies over hoe deel te nemen aan illegale activiteiten bieden breken.
● Om niet te verzamelen, handvat, of persoonlijke informatie over andere gebruikers of op te slaan derde- partijen zonder te voldoen aan de huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van informatie.

accounts

FabPDF accounts geven de gebruiker toegang tot de diensten en functionaliteit die we kunnen opzetten en onderhouden van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken. We kunnen verschillende soorten rekeningen voor verschillende soorten gebruikers te behouden. De verschillende soorten accounts kan de gebruiker om te werken binnen de verschillende bestandsgrootte en dossiernummer beperkingen. types Onze service gebruikers zijn als volgt:


Niet geregistreerd
Registered


FabPDF is eigenaar van het recht om geheel of gedeeltelijk stop het verstrekken van een van haar dienstverlening, wanneer zij dit passend acht en zou enige voorafgaande kennisgeving te geven aan Premium gebruikers.

gebruiker Content

FabPDF niet de inhoud van bestanden te analyseren, terwijl ze verwerkt. Ook na behandeling alleen Gebruikers hebben toegang tot de bewerkte bestanden en de eigen download link te hebben. Zowel de originele en bewerkte bestanden worden automatisch van onze servers verwijderd na een bepaalde periode van 2 uur. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn eigen bestanden.

FabPDF is beperkt tot bieden gebruikers toegang tot een eigen verwerkte bestanden. Deze bestanden worden alleen opgeslagen blijven op onze servers gedurende de tijd dat de download link is beschikbaar.

Geen garantie

Het gebruik van de dienst is op eigen risico. Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, wordt de dienst geleverd zonder enige garantie. FabPDF garandeert niet dat de dienst aan uw eisen voldoet; dat de aanvraag zal op een bepaald tijdstip of plaats, ononderbroken of beveiligde; dat eventuele gebreken of fouten te corrigeren; of dat de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de dienst is gedownload op uw eigen risico en je zult zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of mobiel apparaat of verlies van gegevens die het gevolg is van een dergelijk downloaden of uw gebruik van de service.
FabPDF niet garantie, bevestiging, garantie, of de verantwoordelijkheid voor een product of dienst geadverteerd of aangeboden door derden via de FabPDF dienst of een hyperlink website of dienst, en FabPDF zal een partij niet tot een transactie tussen monitoren u en externe leveranciers.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, in geen geval zal FabPDF of haar medewerkers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien van of met betrekking tot een schending van deze overeenkomst. In geen geval zal FabPDF verantwoordelijk voor schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, knoeien of andere ongeoorloofde toegang of het gebruik van de dienst of uw account of de daarin opgenomen informatie zijn.

Licentie voor beperkt gebruik

FabPDF is de exclusieve eigenaar van alle rechten op de webapplicatie die het mogelijk maakt de functionaliteiten aangeboden online en in het bijzonder het recht op volledige of gedeeltelijke reproductie, op welke wijze en in welke vorm dan ook; De vertaling, bewerken, arrangeren of andere transformatie van het programma en het weergeven van de resultaten van dergelijke handelingen; de verdeling in een van de vormen zijn toegelaten door de wet; het recht om te publiceren door alle soorten media: analoge en digitale, online en offline; en het recht om gebruik te maken van het programma. licentie voor het gebruik van gebruikers heeft geen betrekking op de intellectuele eigendomsrechten van de Dienst van het programma blijven de gebruikers alleen toegestaan ​​in de dienstverlening software te gebruiken. In het bijzonder is het niet toegestaan ​​om: Maak kopieën van het programma, te vertalen de broncode, transformeren, of verspreiden zonder de juiste toestemming van FabPDF. De schending van deze verplichtingen voor de gebruikers kunnen leiden tot, naar keuze van FabPDF, de relevante vorderingen bij de desbetreffende auteursrechten, de opschorting van de Service of de ontbinding van het contract.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief de inhoud, merken, logo's, tekeningen, teksten, afbeeldingen, databases, codes, en elk ander materiaal behoren tot FabPDF of derde partijen die het gebruik ervan toestemming hebben gegeven. In algemene zin, het gebruik ervan met commerciële doeleinden, de openbare communicatie distributie of enige andere vorm van misbruik met elke werkwijze, zoals transformatie of verandering alle resten verboden. We uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van onze diensten.

Beëindiging

FabPDF staat zal zijn eenzijdig en op elk moment oplossen van de huidige contract in de volgende gevallen. a) In het geval dat de gebruiker inbreuk maakt op de verplichtingen en garanties in deze overeenkomst worden ingesteld. b) Indien de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden worden geschonden. c) Als de gebruiker er niet in slaagt om de tijdige betaling van een vergoeding voor de software of de services te maken. d) Als we zijn verplicht dit te doen door de wet (bijvoorbeeld als het leveren van software tot een bepaalde regio wordt onwettig) e) Als we ervoor kiezen om de Diensten of Software, stop in zijn geheel of gedeeltelijk, (bijvoorbeeld als het onpraktisch wordt voor ons om service te verlenen of onze website wordt gecensureerd in een regio).


De oplossing van de opdracht heeft geen invloed op het vermogen van FabPDF de overeenkomstige schade en verlies claimen. Gebruikers zullen gekwalificeerd zijn om hun account te annuleren, op elk punt zijn, van hun account pagina of via het contact formulier online beschikbaar.

Claims

In geval van claims en klachten die voortvloeien uit het huidige contract, of het verzoek informatie over de dienst, zal de gebruiker in staat om contact FabPDF worden door middel van het online formulier.